شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

ابزار ایمپلنت

ایمپلنت دندان یکی از روش هایی است که دندانپزشک برای جایگزین کردن دندان از دست رفته انجام می دهد. این عمل یکی از اقدامات حساس است که باید توسط متخصص انجام شود و همچنین ابزار آلات مخصوص ایمپلنت باید توسط دندانپزشک تهیه شود.

Filters
در هر صفحه
بن اکسپندر سر کج - فالکن بن اکسپندر سرکج convex tips 1.5-2.2mm DS.936.122 RED بن اکسپندر سرکج convex tips 2.2-2.8mm DS.936.128 GREEN بن اکسپندر سرکج convex tips 2.8-3.5mm DS.936.135 BLUE بن اکسپندر سرکج convex tips 3.5-4.2mm DS.936.142 PURPLE بن اک
ناموجود
چکش سر پلاستیکی - فالکن DS.273.190 190mm
ناموجود
چکش فلزی - فالکن DS.270.190 190mm
ناموجود
چکش مید - فالکن FC.435.190 190mm
ناموجود
قلم حمل مواد استخوان - فالکن DS.865.015 Fig.1
ناموجود
قلم حمل مواد استخوان و بن کامپکتور - فالکن DS.864.015 Fig.1
ناموجود
استوتوم سر کج 2.2 mm - فالکن DS.911.122 concave tips 2.2 mm Red
ناموجود
استوتوم سر کج 2.8 mm - فالکن DS.911.128 concave tips 2.8 mm Green
ناموجود
استوتوم سر کج 3.5 mm - فالکن DS.911.135 concave tips 3.5 mm Blue
ناموجود
استوتوم سر کج 4.2 mm - فالکن DS.911.142 cocave tips 4.2 mm Purple
ناموجود
استوتوم سر کج 4.8 mm - فالکن DS.911.148 concave tips 4.8 mm Black
ناموجود
استوتوم صاف 2.8 mm - فالکن DS.901.128 concave tips 2.8 mm Green
ناموجود