شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

باند گچی ارتوپدی

982

هنگام شکستگی عضوی از بدن پزشک ارتوپد باید با استفاده از گچ گیری آن عضو به مدت معین آن عضو را ثابت نگه دارد تا استخوان شکسته شده ترمیم شود. استفاده از باند گچی در این نوع درمان بسیار شایع است و به راحتی می توان از این اندام مورد نظر را بی حرکت حفظ کرد.این باند ها دارای طول و عرض متفاوتی هستند که همین امر باعث می شود گچ گیری به نسبت سن بیمار و عضو آسیب دیده راحت تر انجام شود.