شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

فورسپس

398

فدسپس ها نوعی انبر فلزی هستند که به هنگام کشیدن دندان مورد استفاده قرار میگیرد. فورسپس ها به به دو نوع بزرگسال و اطفال تقسیم می شوند و هر کدام از آنها دارای انواع دیگری نظیر کاهورن، عقل ، مولر ، فنر دار و غیره میباشد .

Filters
ست فورسپس 11 عددی - کوشا 1100
ناموجود
ست فورسپس اطفال 7 عددی - کوشا 1200
ناموجود
فورسپس آتروماتیک بالا چپ و راست - کوشا 1131 چپ 1132 راست
ناموجود
فورسپس آتروماتیک قدامی بالا - کوشا 1134
ناموجود
فورسپس آتروماتیک یونیورسال پایین - کوشا 1133
ناموجود
فورسپس اطفال پرمولر بالا - کوشا 1176
ناموجود
فورسپس اطفال ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1178 بالا fig.51s 1179 پایین fig.7
ناموجود
فورسپس اطفال سانترال بالا و پایین - کوشا 1175 بالا fig.137 1181 پایین fig.5
ناموجود
فورسپس اطفال مولر بالا و پایین - کوشا 1177 بالا fig.3 1180 پایین fig.6
ناموجود
فورسپس پرمولر بالا و پایین - کوشا 1103 پرمولر بالا 1108 پرمولر پایین
ناموجود
فورسپس ریشه کش بالا باریک - کوشا 1122 fig.30L
ناموجود
فورسپس ریشه کش بالا و پایین - کوشا 1106 ریشه کش بالا 1110 ریشه کش پایین
ناموجود
فورسپس ریشه کش بلند بالا و پایین - کوشا 1119 بالا fig.151.1/2 1120 پایین fig.33 M
ناموجود
فورسپس ریشه کش سانترال بالا - کوشا 1121 fig.29N
ناموجود
فورسپس سانترال بالا - کوشا 110
ناموجود
فورسپس عقل بالا و پایین - کوشا 1107 بالا fig.67 1111 پایین fig.79
ناموجود
فورسپس موسکیتو سرصاف و سرکج - کوشا 3109 12cm سرصاف 3110 12cm سرکج
ناموجود
فورسپس مولر بالا چپ - کوشا 1105
ناموجود
فورسپس مولر بالا راست - کوشا 1104
ناموجود
فورسپس مولر پایین چپ و راست - کوشا 1161 چپ fig.22L 1162 راست fig.22R
ناموجود
فیلترها Clear All