شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

کانال لوبریکنت

526

کانال لوبریکانت به روان سازی کانال ریشه کمک می کند و باعث می شود نفوذ ابزار اندو به ریشه برای دندانپزشک راحت تر شود. این ماده اثر ضد باکتری نیز دارد و از شکستگی دندان هنگام حذف پوسیدگی پیشگیری می کند.

Filters
ADS - محلول EDTA 17% برای پاک سازی کانال های باریک ، کلسیفیه شده و دندان های خلفی از محلول EDTA استفاده می شود. همچنین برای خارج کردن مواد غیر آلی و تمیز کردن دیواره ی عاجی نیز کاربرد دارد .
ناموجود
ژل EDTA 17% (اندو ژل) - مروابن یکی از کارایی های این ژل این است که نمک های کلسیم و پالپ را به صورت کامل از ریشه دندان پاک سازی میکند. هنگام استفاده از ژل EDTA 17% (اندو ژل) - مروابن مواد غیر آلی دندان و دهان توسط شلاته کردن خارج می شوند.
ناموجود
محلول EDTA 17% - Nik Darman این محلول یک محلول بی رنگ و بی بو و شفاف است که برای تمیز کردن دیواره عاجی پس از برداشتن لایه اسمیر و خارج کردن مواد غیر آلی توسط شلاته کردن و پاکسازی کانال ریشه استفاده می شود.
ناموجود
محلول ۱۷% EDTA Solution محلول ۱۷% EDTA Solution یک مایع شفاف، بیرنگ و بی بو است که پاک کننده مناسبی برای دیواره عاجی پس از برداشت لایه اسمیر می باشد.
ناموجود