شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

کن کاغذی

370

کن ها کاغذ هایی هستند که در یکی از مراحل درمان ریشه به منظور جذب کننده ی مواد موجود در کانال ریشه از آنها استفاده می شود. این کاغذ ها به شکل مخروطی تولید شده اند و دارای سایز بندی و تقارب متفاوتی هستند که دندانزشک متخصص طبق اندازه کانال ریشه آنها را انتخاب میکند.