شما هیچ موردی در سبد خرید خود ندارید

AV

Filters
در هر صفحه
کلروفرم AV CHLOROFORM: کلروفرم به عنوان یک ماده بیحسکننده موضعی و حالل در دندانپزشکی به ویژه در درمان ریشه استفاده میشود از این ماده به عنوان حل کننده گوتاپرکا و سمان نیز استفاده میشود.
ناموجود
ژل بیلیچینگ خانگی AV HOME BLEACH: ژل بیلیچینگ خانگی حاوی 16 %کارباماید پراکساید بوده که جهت سفید کردن دندان مورد استفاده قرار میگیرد. وجود یونهای فلوراید و پتاسیم نیترات در این محصول سبب کاهش ایجاد حساسیت و میزان تخریب در دندان شده و کارایی آن را باال می برد .همچنین به دلیل وجود یون کلسیم از کاهش سختی دندان تا حد بسیار زیادی جلوگیری میشود .به دلیل خورندگی و پایداری کم هیدروژن پراکساید از کارباماید پراکساید به عنوان ماده موثره استفاده شده است.
899,000 تومان
پودر کلسیم هیدروکساید (AV CALCIUM): از پودر کلسیم هیدروکساید در درمان کانالهای عفونی استفاده میشود. ترکیب این ماده با آب سبب ایجاد خمیر شده که جهت پر کردن موقت در درمانهای اندو مورد استفاده قرار میگیرد.
ناموجود
خمیر کلسیم هیدروکساید (AV CAL): خمیر کلسیم هیدروکساید جهت پر کردن موقت کانال دندان مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول در دو مدل شفاف و اپک تولید شده است. مدل اپک حاوی باریوم سولفات بوده و مدل شفاف آن حاوی این ترکیب نمیباشد.
ناموجود
پودر زینک اکساید (AV ZINC OXIDE): پودر زینک اکساید جهت تهیه مواد پرکننده مانند سمان و سیلر مورد استفاده قرار میگیرد.
68,000 تومان
ژل آلومینیوم کلراید 25% (AV HEMOGEL) ژل انعقاد خون حاوی 25 %آلومینیوم کلراید می باشد که به صورت مجزا و مستقل از سیستم انعقاد خون در بدن کار کرده و بدین دلیل سبب انعقاد خون سریع میشود. با آغشته کردن محل خونریزی به این ماده مکانیزم انعقاد فعال می گردد .
165,000 تومان